spoločenské tance

9 lekcií s voľným pokračovaním do pokračovacích kurzov

Základné kurzy spoločenských tancov pre dospelých otvárame každoročne v termínoch september až jún.

Sú určené začiatočníkom, ktorí majú záujem ovládať jednotlivé tance, pokročilejším, ktorí si chcú príležitostne zopakovať a utvrdiť to, čo už vedia a samozrejme tým, ktorí radi skúšajú niečo nové.

V príjemnej atmosfére zvládnete: anglický valčík, viedenský valčík, blues, tango, čača, rumba, jive a polka.

Pred začiatkom každého kurzu je informačné otvorenie, kde vás poinformujeme o priebehu kurzu. Ak sa prihlasujete ako jednotlivci je vhodné, keď sa zúčastníte informačného otvorenia. Na otvorení máme možnosť z jednotlivcov utvoriť tanečné dvojice.

Spoločenské tance sú výborné pre udržanie zdravia, pre oddych a zábavu.

Pokračovacie kurzy spoločenských tancov pre dospelých nadväzujú na základné kurzy. Otvárame ich každoročne v termínoch september až apríl.

Sú určené absolventom základných aj pokračovacích kurzov, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje tancovanie a rozšíriť si tanečný repertoár o nové tance a tanečné figúry.

S odstupom času sú vhodné na príležitostné zopakovanie tanečných figúr aj pre bývalých absolventov pokračovacích kurzov.

Vyučujú sa nové tanečné variácie v tancoch: anglický valčík, viedenský valčík,  tango, čača, rumba, jive a nové tance: samba, merengue a diskofox

Image

 

Kurz / Krúžok (cena 70€ za osobu) Deň Čas Termíny
KST - Kurz spoločenských tancov pre dospelých - začiatočníkov - NOVÝ KURZ (9 lekcií po 80 min.) 1x týždenne | streda 18:30 - 19:50 3.5.-28.6.2023
KST - Kurz spoločenských tancov pre dospelých - pokračovací (8 lekcií po 80 min.) 1x týždenne | streda 18:30 - 19:50 3.5.-21.6.2023
KST - Kurz spoločenských tancov pre dospelých - začiatočníkov (9 lekcií po 80 min.) 1x týždenne | nedeľa 18:00 - 19:20 26.2.-30.4.2023
KST - Kurz spoločenských tancov pre dospelých - pokračovací (8 lekcií po 80 min.) 1x týždenne | nedeľa 18:00 - 19:20 7.5.-25.6.2023
       

KDANCE CLUB KURZY Deň Čas

KD1 - Kurz spoločenských tancov pre dospelých - pokročilí (9 lekcií po 80 min.)

Termíny pre 2. polrok:
19. 2. / 5. 3. / 19. 3. / 2. 4. / 23. 4. / 7. 5. / 21. 5. / 4. 6. / 18. 6.

1x za 2 týždne | nedeľa 19:30 - 20:50

KD2 - Kurz spoločenských tancov pre dospelých - mierne pokročilí (9 lekcií po 80 min.)

Termíny pre 2. polrok:
26. 2. / 12. 3. / 26. 3. / 16. 4. / 30. 4. / 14. 5. / 28. 5. / 11. 6. / 25. 6.

1x za 2 týždne | nedeľa 19:30 - 20:50

kontakt (Peter Jarkovský) - 0904 485 314